Školení řidičů, referentské školení

Zákoník práce v §103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonané práce a vztahují se k rizikům, s nimž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Povinnost zůčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývá ze zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se jedná například i o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě na všech komunikacích.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly, nebo v prostorách zákazníka. Pokud potřebujete objednat termín referentského školení, kontaktujte prosím naši autoškolu.

Školení řidičů, referentské školení | Autoškola PEML
Úvodní stránka | e-mail: autoskola@peml.cz | tel.: 466 953 333
© Autoškola Peml Pavel s.r.o., všechna práva vyhrazena. Použít texty, fotografie, videa, obrázky je povoleno jen se souhlasem provozovatele stránek.
Vytvořeno službou WebAutomat | CMS | Pošta