Profesní průkazy

Máme vlastní akreditované školící středisko, které provádí několik druhů školení.

Vstupní školení

Vstupního školení pro získání "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" je povinen se zůčastnit každý řidič nákladních vozidel nad 3500 kg a řidič autobusu od 9 osob (kromě řidiče) výše, který není držitelem platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče". Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Základní rozsah školení je pro všechny řidiče 140 hodin (130 výuky a 10 hodin výcviku). Rozšířenému rozsahu školení v délce 280 hodin (260 hodin výuky a 20 hodin výcviku) je povinen se podrobit řidič skupin "C" a "C+E" do 21 let, a řidič skupin "D" a "D+E" do 23 let.

Vstupní školení – zvláštní část výuky pro novou skupinu

Pro řidiče, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění "C1, C1+E, C" a "C+E" a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, pořádáme zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění v délce 45 hodin (35 hodin výuky a 10 hodin výcviku). I toto školení je zakončeno závěrečnou zkouškou z profesní způsobilosti řidiče.

Pravidelné školení

Pravidelného školení jsou povinni se zůčastnit držitelé platného "Průkazu profesní způsobilosti řidiče" v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení se dělí do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Doškolení v celkovém rozsahu 35 hodin

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.

Profesní průkazy | Autoškola PEML
Úvodní stránka | e-mail: autoskola@peml.cz | tel.: 466 953 333
© Autoškola Peml Pavel s.r.o., všechna práva vyhrazena. Použít texty, fotografie, videa, obrázky je povoleno jen se souhlasem provozovatele stránek.
Vytvořeno službou WebAutomat | CMS | Pošta