Standardní kurzy autoškoly

Nabízíme kurzy pro získání řidičského průkazu pro všechny skupiny.

Učebna

Učebna je vybavena počítačovou sítí a moderním trenažérem. Je plně klimatizována.

Praktická výuka

Praktická výuka probíhá na vozech Škoda Fabia, Škoda Octavia a Škoda Superb. Všechna vozidla jsou vybavena klimatizací. Samozřejmostí je i vozidlo s automatickou převodovkou.

Výhody našich kurzů

  • Cenu za kurz lze platit formou splátek
  • Veškeré učební pomůcky Vám budou poskytnuty během kurzu, včetně zkušebních testů
  • Možnost výběru učitele a cvičného vozidla
  • Vyučujeme v moderně vybavené a klimatizované učebně
  • Výcvik přizpůsobíme Vašim časovým potřebám a možnostem, včetně sobot a nedělí  
  • Provádíme kurzy pro tělesně postižené na speciálně upravených vozidlech
  • Možnost ubytování po dobu trvání kurzu, včetně stravy formou plné penze

Autoškola - učebna

Autoškola - trenažer

Autoškola - označení

Řidičský průkaz - skupina AM (15 let)

Ve skupině AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/hod.

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru  do 4 kW,

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše  4 kW,

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Řidičský průkaz - skupina A1 (16 let)

Ve skupině A1 jsou zařazeny:

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Řidičský průkaz - skupina A2 do 35 kW (18 let)

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

Řidičský průkaz - skupina A nad 35 kW (24 let, nebo 20 let)

Do skupiny A jsou zařazeny

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Průkaz lze získat už od věku 20 let. Dozvědět se více.

Řidičský průkaz - skupina B (18 let)

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4250 kg.

Řidičský průkaz - skupina B+E (18 let)

Do skupiny B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500 kg.

Řidičský průkaz - skupina C (21 let, nebo 18 let)

Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Průkaz lze získat už od věku 18 let. Dozvědět se více.

Řidičský průkaz - skupina C+E (21 let, nebo 18 let)

Do skupiny C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Průkaz lze získat už od věku 18 let. Dozvědět se více.

Řidičský průkaz - skupina D (24 let)

Do skupiny D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Řidičský průkaz - skupina D+E (24 let)

Do skupiny D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Řidičský průkaz – skupina T (17 let)

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.Výjimky ve věkových hranicích

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení vozidel

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu, nebo

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let

Standardní kurzy autoškoly | Autoškola PEML
Úvodní stránka | e-mail: autoskola@peml.cz | tel.: 466 953 333
© Autoškola Peml Pavel s.r.o., všechna práva vyhrazena. Použít texty, fotografie, videa, obrázky je povoleno jen se souhlasem provozovatele stránek.
Vytvořeno službou WebAutomat | CMS | Pošta